Dades en lila per a la igualtat – Àngels Vidal

Sessió Dades en lila al Palau de la GeneralitatQuè són les Dades Obertes?
Les dades obertes són conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que les administracions públiques posen a disposició de la ciutadania perquè les puguin utilitzar lliurement de manera senzilla i còmoda.

Les dades obertes tenen un gran valor potencial i són essencials per a la transparència de les administracions públiques, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats a l’hora de crear riquesa.

El nou portal de la Generalitat de Catalunya (posat en marxa l’any 2017) agrupa a dia d’avui un total de 604 conjunts de dades disponibles.

La Generalitat de Catalunya facilita aquests conjunts de dades mitjançant la plataforma de dades obertes, que utilitza la tecnologia Socrata. Aquesta plataforma, a banda de funcionar com un repositori de dades, ofereix un seguit de serveis de dades obertes que en faciliten l’aprofitament i la reutilització.

La Direcció General de Transparència i Dades Obertes té com un dels eixos principals de la seva estratègia fomentar la reutilització de les dades. La reutilització de dades obertes per part d’empreses, entitats, associacions i ciutadania en general permet l’elaboració de nous productes i serveis que aporten valor, innovació, coneixement i oportunitats de negoci en molts àmbits diferents de negoci.

A dia d’avui entre els datasets més rellevants en destaquen: la contractació de Catalunya, dades d’immissió dels punts de mesurament de la Xarxa de Vigilància i previsió de la Contaminació Atmosfèrica (qualitat de l’aire), codi de conducta dels alts càrrecs, agenda pública amb grups d’interès, dades del mapa urbanístic de Catalunya, directori de centres docents, registre d’explotacions ramaderes, pressupostos de la Generalitat de Catalunya, calendari laboral de Catalunya, dades meteorològiques de la XEMA, fosses comunes a Catalunya, etc.

El Cafè amb dades: sessions divulgatives per l’ús de dades obertes
El Cafè amb Dades es tracta d’una sèrie de sessions divulgatives organitzades des de la Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya per fomentar l’ús i reutilització de les dades obertes entre el personal de les administracions públiques catalanes, la societat i el món empresarial. En aquest sentit, l’acte apropa al sector públic i privat els beneficis de les dades obertes, tant a nivell intern i organitzatiu, com a nivell social i econòmic, a través de casos pràctics i propers.

Es tracta d’un espai pensat per compartir i intercanviar experiències i coneixements en un ambient distès i relaxat, acompanyat d’un bon cafè. Per això són necessaris 4 pilars:

 • Pedagogia: Es pretén donar a conèixer l’estratègia de dades obertes de la Generalitat i el seu impacte en els diferents àmbits.
 • Dinamisme: Es tracta de ponències curtes, amb continguts comprensibles sense necessitat de coneixements tècnics, fàcils de digerir, d’escoltar i que sorprenguin.
 • Treball en xarxa: Es busca que siguin sessions participatives, obertes, que convidin al diàleg, a conèixer i a crear comunitat.
 • Aplicació: Es vol que un dels objectius del Cafè amb Dades sigui fomentar la reutilització de dades mitjançant casos pràctics, concrets i reals, que s’han donat en les administracions públiques com en la societat civil, realçant diferents beneficis en funció de la temàtica i dels ponents.

Les sessions del Cafè amb Dades han esdevingut una experiència molt exitosa amb cada cop més públic assistent i més casos d’èxit i ponents interessats a disposar d’un espai de temps en aquestes sessions. La jornada que es va celebrar el passat 6 de març va ser la sisena i el nombre d’assistents va arribar quasi als 200.

La 6a sessió del Cafè amb Dades va girar al voltant de com les dades obertes estan incidint en les polítiques adreçades a combatre la discriminació de gènere coincidint amb la celebració del dia 8 de Març (Dia Internacional de la Dona) i el dia 7 de Març (Dia Internacional de les Dades Obertes). En aquesta ocasió vam comptar amb la presència de diverses expertes en aquest camp que ens van presentar com el component de gènere ha estat determinant en l’extracció de conclusions en els seus estudis, investigacions i projectes.

Des de la Direcció General de Transparència i Dades Obertes es treballa perquè tots els conjunts de dades tinguin informació de sexe i de gènere, amb l’objectiu de facilitar el disseny, la implementació, millora i seguiment de les polítiques de gènere que s’implementen des de l’Administració. Un objectiu compartit amb l’Open Data Charter, organisme al qual la Generalitat de Catalunya es va adherir l’agost del 2018.


Què va presentar al Cafè amb dades?
Es van presentar diversos exemples de bones pràctiques en dades obertes.

Una d’elles és un informe encarregat des del departament. L’informe es basa en l’anàlisi de situacions de desigualtat per raons de gènere, per a l’establiment de noves línies basades en l’evidència de dades, com també per a l’avaluació de l’impacte correctiu de les polítiques de gènere. Aquest estudi es centra en les 4 línies d’acció que marca el Pla de Govern 2018, que són:

 • Assolir la igualtat efectiva entre dones i homes
 • Fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en l’àmbit laboral
 • Garantir l’equitat de gènere en l’àmbit de la salut
 • Erradicar totes les formes de violència masclista que malmeten la vida de les dones

Com a resultat, disposem d’una llista de dades que necessitaríem obrir per poder calcular tot un seguit d’indicadors que es consideren rellevants per facilitar la implementació, millora i el seguiment de les polítiques de gènere que s’articulen i decideixen des de l’Administració.


Quins projectes de dades i gènere hem conegut?
Durant la sisena sessió de Cafè amb dades ens van venir a exposar els seus projectes tres expertes en dades que han fet anàlisi i investigacions sobre les dades i el gènere. Vam poder gaudir de la presència de:

1a. Marta Delatte: cap d’investigació de LiquenDataLab, va presentar  les conclusions de l’anàlisi per a la priorització d’obertura de dades per a la igualtat de gènere, encarregat per la Direcció General de Transparència i Dades Obertes.

2a. Lourdes Muñoz: presidenta de Dones en Xarxa i Fundadora Barcelona Iniciativa Open Data, va presentar el projecte “DadesXDones”, iniciativa en l’ús i recopilació de les dades obertes amb perspectiva de gènere.

3a. Karma Peiró: periodista especialitzada en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, va presentar el projecte: “Desprotegides, malgrat tot”. Un anàlisi en format story telling del greu problema estructural que pateix Catalunya amb la violència contra les dones.

L’estudi de Liquen Data presentat al Cafè amb dades
És un estudi encarregat per la Direcció General de Transparència i Dades Obertes. En aquesta sessió del Cafè amb dades ens el va presentar la Marta Delatte, cap d’investigació del projecte. L’estudi posa èmfasis en les dades obertes sobre la desigualtat de gènere, que són aquelles dades que reflecteixen adequadament les diferències i les desigualtats de la situació de les dones i homes en tots els àmbits de la vida.

La desigualtat de gènere és un problema que afecta a tots els països del món i que s’està intentant revertir a àmbits locals, nacionals i internacionals. A la majoria de països del món, tant les legislacions com els processos institucionals estan mancats d’una perspectiva de gènere: això és extensible a les polítiques públiques i, per tant, també a les polítiques de dades obertes sobre la desigualtat de gènere.

Es proposen un seguit d’accions per revertir la situació vinculada a diversos àmbits de la vida. Entre elles es parla de:

 • Treballar en direcció a una recollida habitual de dades per indicadors específics de gènere en conceptes
 • Classificacions i metodologies perquè les dades reflecteixin la realitat
 • Desenvolupar estratègies per identificar grups que no quedin reflectits, etc.

L’objectiu principal és poder disposar d’una proposta prioritzada amb perspectiva de gènere sobre els conjunts de dades obertes que hauria de disposar l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i que permetin proveir els principals indicadors d’anàlisi situacionals de la desigualat de gènere per al foment d’una societat enfortida democràticament, lliure i justa i per una governança compartida.

Es detallen les pautes analitzades i estudiades que donen peu a les conclusions de l’estudi dut a terme per l’organització: facilitar un seguit d’indicadors separats en 5 eixos d’actuació per poder visibilitat i transmetre la informació amb perspectiva de gènere. Així, es pretén facilitar el coneixement contextual per tal d’enfortir democràticament la societat, així com millorar el treball públic per part dels diferents organismes, institucions i governs.


Quins exemples de dades i visors relacionats amb gènere o violència masclista podem trobar al portal de dades obertes?
Línia d’atenció contra la violència masclista: Dades de les trucades que es reben al telèfon 900 900 120 d’atenció contra la violència masclista disponibles al Portal de Dades Obertes de la Generalitat.

Dades de violència masclista i domèstica facilitades pels Mossos d’Esquadra: dades relacionades amb les denúncies, les víctimes, els autors i l’activitat organitzativa en l’àmbit de la violència masclista i domèstica.

Visor d’oficines de l’Institut Català de les Dones (ICD): El visor ens mostra sobre el mapa de Catalunya totes les Oficines d’informació de l’Institut Català de les Dones, els SIADs (Serveis d’informació i atenció a les dones) i els SIEs (Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista). Tots ells són centres on les dones poden adreçar-se en cas de voler disposar de qualsevol dels serveis d’informació oferts per aquests centres (en qualsevol àmbit de salut, treball, habitatge, serveis i recursos per les dones).

Dades en obert de la guia d’entitats de dones: Es pot veure una llista d’entitats que treballen específicament en promoció a favor de la dona.

Més informació

Nota de premsa

Àngels Vidal
Responsable de Dades Obertes
Direcció General de Transparència i Dades Obertes

Deixa un comentari