Més accés a les dades, més democràcia – Àngels Vidal Juanola
Dades obertes durant la jornada electoral: l’experiència del #14F

Les eleccions al Parlament de Catalunya 2021 han estat una fita rellevant pel que fa a la publicació de les dades, ja que per primera vegada s’han publicat al Portal de dades obertes (Portal DO) les dades electorals durant la jornada.

Això culmina un procés en què s’han reunit i publicat dades dels processos electorals de Catalunya des de 1977 al Catàleg de dades obertes. La possibilitat d’accés a aquesta informació forma part del procés de transparència i permet a la ciutadania consultar, analitzar i decidir de manera objectiva. Les diverses experiències per part dels reutilitzadors (periodistes, investigadors, ciutadania en general) confirmen que el fet de tenir accés a les dades de forma immediata permet elaborar anàlisis i comparatives de manera àgil i eficaç.

Així mateix, el que és realment innovador ha estat la publicació de les dades dels comicis del 14 de febrer de 2021 durant la jornada al Portal DO. Els resultats d’aquest llarg procés han estat un repte de coordinació per part l’equip de Dades Obertes i altres àrees de la Generalitat de Catalunya, fruit d’un treball planificat i coordinat que ha permès assolir unes fites molt rellevants:

Visualitzar tota la informació dels processos electorals de Catalunya des de 1977

Tot i que aquesta informació ja es podia trobar a través d’altres mitjans i de forma dispersa, és la primera vegada que es posa a disposició de tothom, de manera estructurada al Portal DO, tots aquests conjunts que contenen milers de dades relatives a la participació, els vots, les candidatures, els territoris i les convocatòries electorals.

La informació que conté el visor de resultats electorals es nodreix de la base dades electorals. La disposició de totes aquestes dades en forma de visor facilita la tasca a la ciutadania, que pot fer comparacions de resultats entre comicis o visualitzacions dels resultats en forma de mapa.

Captura de pantalla del visor dels resultats electorals al web eleccions.gencat.cat
Foto: captura del visor de resultats electorals

Podeu accedir a la visualització i als conjunts de dades sobre els vots, candidats, participació, territoris, convocatòries, referèndums i centres de votació a través dels enllaços següents:

· Visor dels resultats electorals de 1977:
https://eleccions.gencat.cat/ca/resultats-electorals/#/

· Conjunts de dades dels processos electorals:
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/ca/browse?q=processos%20electorals

Publicar durant la jornada electoral les dades de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021

Coincidint amb la celebració de la jornada electoral del 14 de febrer, es van oferir dades al llarg del dia relatives als recomptes provisionals i a l’evolució de la participació. La publicació d’aquestes dades ha estat molt ben rebuda per part de la ciutadania, especialment pels reutilitzadors, tal com ho demostren l’elevat nombre de visites, descàrregues i connexions via API.

Gràfica de barres que conté la següent informació sobre les eleccions del 14 de febrer de 2021: Centres de votació: 2.779 /Avanços de participació`per municipi: 1.712 / Recompte provisional de mesa: 1.697 / Totals del recompte provisional: 1.456 / Recompte provisional per municipi: 1.409 / Total d'avanços de participació: 347 / Candidats: 240 /
Imatge: Visites als conjunts de dades de les eleccions al Parlament de Catalunya 2021

La primera experiència de publicació de dades electorals al Portal DO durant la jornada ens ha permès definir estratègies conjuntes per tal de millorar l’accés a la informació dels comicis per part de la ciutadania.

Per fer-ho, va ser necessari un treball coordinat i planificat:

En primer lloc, per permetre la publicació dels resultats, es van fer públics tres conjunts de dades estàtics previs a la jornada del #14F que comprenien la informació dels centres de votació, les dades de les persones candidates i les de les candidatures.

· Eleccions al Parlament de Catalunya 2021 – Candidatures (https://analisi.transparenciacatalunya.cat/societat-benestar/eleccions-al-parlament-de-catalunya-2021-candidatu/888p-smxx), que permet conèixer la quantitat de candidatures, la denominació, les sigles i el codi.

· Processos electorals – Candidats (https://analisi.transparenciacatalunya.cat/societat-benestar/processos-electorals-candidats/xnfg-weec), que recull la informació sobre les persones candidates presentades en les diferents candidatures. Permet conèixer-ne el nom i cognom, la candidatura a la qual es presenten i el nivell territorial a les eleccions #14F. Un fitxer amb més de 144.000 files d’informació. Des d’aquest conjunt de dades podeu accedir a una visualització sobre l’evolució del gènere a la política catalana.

· Centres de votació 14F 2021 (https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Centres-de-votaci-14F-2021/7a99-ma9i), que inclou el llistat dels centres de votació de les eleccions del #14F.

Aquest darrer conjunt de dades va permetre elaborar el mapa dels locals de votació. El procés de creació d’aquesta visualització posa en valor el treball en conjunt i el compromís amb i de la ciutadania. A més de la fase automàtica de situar l’adreça dels centres de votació al mapa, va ser necessari buscar manualment les ubicacions restants. Per fer-ho, es va treballar des de l’equip tècnic per acabar de situar els locals i, alhora, es va comptar amb la col·laboració de la ciutadania, que, mitjançant una bústia de contacte, va informar de les ubicacions correctes per acabar de completar el mapa.

Mapa dels locals de votació corresponent a les eleccions del 14 de febrer de 2021 al Parlament de Catalunya
Imatge: Captura del mapa de locals de votació #14F 2021

En segon lloc, durant la jornada electoral es van publicar en obert diversos conjunts més de dades provisionals que s’anaven actualitzant: les dades de participació, els resultats provisionals per diferents nivells d’agregació i els resultats desagregats quant a meses electorals. Aquests conjunts de dades provisionals seran reemplaçats per les dades electorals definitives en dos conjunts nous.

La gestió de dades dels comicis electorals durant la jornada va requerir un treball previ de recol·lecció i organització de la informació en el qual diversos equips tècnics van treballar perquè l’ús de les dades fos accessible a través de datasets estàtics i dinàmics. Durant els processos electorals anteriors, l’accés al repositori de dades estava destinat només als mitjans de comunicació acreditats, ja que els recursos tècnics necessaris eren diferents.

Com a resultat del treball d’obertura de dades, es van publicar al Portal DO vuit conjunts de dades amb l’etiqueta unificada Parlament2021 i aquests han estat visitats per més d’11.000 persones. El conjunt amb més visites és el que recull les dades de recompte provisional per mesa electoral, i que permet una anàlisi més detallada.

És important destacar que, en ser la primera experiència de publicació de dades obertes electorals al Catàleg de dades obertes durant el mateix dia, i per procurar un bon funcionament, es van dur a terme dos simulacres previs que van validar el procediment efectiu i l’estructura de les dades. En paral·lel, per agilitar l’explotació de les dades el mateix dia de la jornada electoral, uns dies abans es van publicar els conjunts de dades del recompte i de la participació en una taula sense continguts, en un únic registre. L’objectiu era facilitar la connexió dels reutilitzadors, així com publicar prèviament l’estructura per permetre una familiarització amb els formats.

El resultat obtingut d’aquest procés va permetre la visualització de les dades electorals de la jornada, va facilitar-ne l’accés i, actualment, forma part del repositori d’informació del patrimoni de la societat catalana.

La possibilitat d’accés a les dades des del Portal DO i visualitzacions a l’instant han estat molt ben rebudes per part de la societat, com ho demostren l’elevat nombre de visites, descàrregues i connexions via API. En paral·lel, l’ús d’aquesta informació ha permès el treball d’anàlisi immediat dels resultats i la comparació amb els comicis anteriors.

L’obertura de les dades històriques, la publicació de dades durant la jornada i la seva visualització permeten a la ciutadania, periodistes i investigadors escollir, analitzar i reutilitzar dades de diferents tipus, com ara les electorals, fet que afavoreix una millor qualitat de la informació i de la presa de decisions.

Exemples de casos de reutilització de les dades electorals:

· Conjunts de dades comicis electorals a partir dels publicats al portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Rubí.

· Mapa “Què han votat els nostres veïns? Els resultats del 14-F, carrer a carrer” – VilaWeb

· Fil de twitter amb l’anàlisi de relacions dels resultats electorals – Toni Rodon, Politòleg i professor de la UPF

· Visor de l’evolució del gènere a la política catalana – Oficina de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya

 

Àngels Vidal Juanola
Cap de l’Àrea de Dades Obertes del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Deixa un comentari