Una pràctica de col·laboració entre organismes: EAPC – OHSJD – Marta Fajardo Samper

Faristol i taula de ponents en una sala de conferències de l'Hospital de Sant Joan de DéuEl 8 de març es celebra el Dia Internacional de les Dones arreu del món, però també és el dia dels bombers i les bomberes, i dels infermers i les infermeres. En aquest context, l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu (OHSJD) organitza diferents activitats i la jornada de la Direcció Infermera n’és un dels actes tradicionals. Enguany aquesta jornada va tractar sobre l’acompanyament professional als centres de l’OHSJD.

Gràcies al format híbrid –presencial, a l’Hospital Materno-Infantil de Sant Joan de Déu, i en línia, a través de la plataforma Zoom–, es va facilitar l’assistència i la participació dels professionals dels centres de l’OHSJD, com ara el Campus Docent de Sant Joan de Déu, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu o el centre sociosanitari de Sant Joan de Déu.

El programa es va dividir en dues parts:

En la primera part, es va convidar una organització pública externa de l’àmbit educatiu, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), perquè compartís l’experiència de mentoria de la seva organització. Montserrat Gala, pedagoga i tècnica de formació del Servei de Desenvolupament i Gestió del Talent de la Subdirecció General de Recerca, Innovació i Desenvolupament va explicar com va néixer el projecte de mentoria de l’EAPC i en quina edició estan actualment. Va insistir, sobretot, que abans d’iniciar qualsevol projecte de mentoria, cal tenir clar el què, el com i el perquè.

La mentoria és un intercanvi en què tothom guanya: els mentors obtenen un reconeixement de la seva experiència i del talent de l’organització, i els mentorats reben un acompanyament personalitzat que els ajuda a assumir les noves tasques durant els primers mesos de treball. També va explicar la necessitat d’avaluar l’impacte que té per al lloc de treball aquesta mentoria i que, sens dubte, és positiu a tres bandes: mentors, mentorats i organització.

Al final de la seva exposició, va projectar un vídeo amb diferents testimonis que havien participat en el programa de mentoria de l’EAPC. Tothom explicava com de positiu havia estat tenir algú que els guiés durant la seva incorporació al nou càrrec de comandament.

En la segona part de la Jornada, va tenir lloc la taula rodona “El mentoring com a acompanyament als professionals a Sant Joan de Déu”, en què es va explicar el projecte “Joves Talents”. Aquest projecte es va iniciar l’any 2021, amb la incorporació als tres centres de l’OHSJD de quatre estudiants de 4t curs del grau d’Infermeria del Campus Docent Sant Joan de Déu. Tot plegat es va fer a través d’un programa de mentoria i l’objectiu era millorar la captació de talent i la fidelització del personal d’infermeria als centres de l’OHSJD. A la taula rodona varen participar les quatre “joves talents”, com a professionals mentorades, i les seves respectives mentores. Totes van explicar la seva experiència durant aquest any.

En definitiva, l’acompanyament de professionals de nova incorporació a través d’un programa de mentoria dona seguretat i confiança als mentorats, els ajuda en el seu desenvolupament personal i professional, i en facilita la integració a la nova organització.

Marta Fajardo Samper
Cap d’infermeres de Formació i Docència
Hospital Sant Joan de Déu

Deixa un comentari