Govern obert: un país governat per ciutadans informats – Jordi Foz

governobertCiutadans informats i actius que deliberen i participen en el disseny (i en l’execució) de les polítiques públiques: aquesta és la clau de volta del Govern obert, l’objectiu últim de la creació dins del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència d’una Secretaria de Transparència i Govern Obert.

Un govern obert als ciutadans pot semblar una repte nou, però si ens hi fixem bé ens adonarem que ve d’antic. “Ciutadans”, “deliberació”, “participació” són paraules que associem a la nova política, però que tenen una llarga història, indissociables del concepte republicà de la política. Sí, quan els romans es referien a República es referien precisament a això: un estat governat per ciutadans virtuosos que prenen les decisions.

Un repte, per tant, que ve de lluny i que caldrà assolir gradualment, perquè requereix adaptar conceptes i hàbits de treball, un canvi cultural en les nostres institucions, passar del poder concentrat en uns pocs que acumulen la informació a un poder més horitzontal on la informació és compartida. Un repte necessari si volem avançar cap a una concepció republicana del Govern, el protagonista de la qual sigui el ciutadà.

Per assolir-lo, per construir unes administracions públiques més relacionals, orientades a la màxima implicació dels ciutadans en la presa de decisions, calia agrupar les polítiques de Govern obert en un únic Departament. I caldrà que la nova Secretaria impulsi polítiques en els quatre eixos següents:

Transparència: fer transparent l’actuació de les administracions públiques, tot facilitant l’accés a la informació per part dels ciutadans, i publicar de forma entenedora la informació en els portals de transparència, afavorint la rendició de comptes.
Participació ciutadana: gestionar la complexitat social mitjançant el diàleg, la participació i la deliberació ciutadana en la presa de decisions.
Dades obertes: oferir les dades en poder de l’Administració (de l’activitat administrativa però també estadístiques i altres) en formats oberts per a la reutilització lliure.
Col·laboració publicosocial: compartir projectes amb la societat civil, per garantir-ne no només la participació en el disseny sinó també en l’execució de les polítiques públiques i en la gestió d’equipaments i serveis públics.
Un repte, per tant, requereix perseverança, però de ben segur paga la pena: tornar el poder als ciutadans.

Jordi Foz i Dalmau
Secretari de Transparència, de Govern Obert i de Contractació Pública

2 respostes a “Govern obert: un país governat per ciutadans informats – Jordi Foz

Deixa un comentari