Els 10 articles més llegits del 2022

Durant el 2022 es van publicar un total de 21 apunts que van obtenir 23.212 visites.

Els deu articles més llegits de l’any passat van ser els següents:

Una nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: 4 eixos de treball – Ismael Peña-López

Vitamines per als comandaments: preparats per avaluar l’acompliment dels vostres equips? – Cristina Fumadó i Marta Sabaté

Quines habilitats i competències directives requereixen accions de formació i desenvolupament per part dels càrrecs de comandament de la Generalitat? – Laura López Ortells

L’Antropologia, una professió revolucionària per a l’Administració pública – Pep Guasch Capell

Model d’aprenentatge i desenvolupament. Fonaments del funcionament – Ismael Peña-López

Acompanyant la ciutadania en un nou context digital – Ester Manzano Peláez

Pla de desenvolupament directiu. La resposta a la detecció de necessitats de formació i desenvolupament per part dels càrrecs de comandament de la Generalitat – Servei de Desenvolupament i Gestió del Talent EAPC

El nou model d’Informe d’execució i de Memòria anual – Equip del Servei de Qualitat i Suport Tècnic de l’EAPC

La ciutadania al centre? Comencem per l’escolta activa – Ester Manzano Peláez

Com s’elabora un pla de formació? L’experiència de l’EAPC – Equip d’elaboració del Pla de Formació EAPC

Leave a Reply