La contractació pública com a eina de transformació social: el primer pas cap a un nou sistema – Mercè Corretja

infotranspLes anomenades directives europees de “quarta generació” en matèria de contractació pública han comportat un canvi de paradigma en la mesura, que per primera vegada, el dret europeu contempla la contractació pública com a estratègia per fomentar objectius socials, mediambientals, de suport a la petita i mitjana empresa i a la innovació.

L’aplicació d’aquestes directives a les Administracions de Catalunya és doncs, necessària i imprescindible, i més quan l’Estat espanyol no ho ha fet dins del termini de dos anys previst per les pròpies directives. En conseqüència, el Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret-Llei 3/2016 de Mesures Urgents en matèria de contractació pública, amb l’objectiu d’establir un marc legal que doti de seguretat jurídica i de transparència la compra de béns i serveis per les administracions públiques catalanes i, al mateix temps, els permeti desenvolupar polítiques públiques a través de la contractació, introduint objectius socials i mediambientals i facilitant l’accés de la petita i mitjana empresa a la contractació pública.Read More »

Els vampirs surten de nit – Agustí Colomines i Companys

1899Una reflexió sobre la desconfiança ciutadana en els afers públics amb motiu del dia mundial de les Nacions Unides per a l’administració pública

  1. El fervor per la transparència

Un apunt que va publicar el Secretari de Transparència i Govern Obert del Govern el 10 de maig passat al blog de l’EAPC començava amb una bella metàfora: “Si il·luminem la foscor,  i els racons mal il·luminats, dificultarem l’ocultació dels corruptes, els moviments clandestins i el frau. Per entendre’ns, els vampirs no suporten la llum del sol”. Certament, els vampir no suporten la llum. Però és precisament per això que surten de nit i no es deixen veure de dia. Aquesta és la realitat, per molta llum que vulguem posar-hi, i per això és difícil evitar les clavegueres per on s’esmunyen els vampirs del mal govern.

I si la llum no el remei total, disposar d’una norma tampoc no és garantia de res. En un altre apunt publicat en el blog, en aquest cas, de la Revista Catalana de Dret Públic (RCDP) patrocinada per la EAPC, el professor Rafael Jiménez Asensio, de la UPF, és contundent des del mateix títol del post, “Mentiras de la transparència”. L’arrencada és de cavall desbocat: “Llegamos los últimos. Aun así nos ha entrado el fervor o el entusiasmo por la transparencia, como reconoce Innerarity. En este caso, por ser los primeros”. Per què, però, ha calat aquest fervor per la transparència?Read More »

La transparència a les institucions públiques: el millor desinfectant contra el frau – Jordi Foz i Dalmau

 

Bombeta_de_Llum.JPGLouis Brandeis, que va arribar a ser magistrat del Tribunal Suprem nord-americà, ja deia el 1913 que « Es diu que la llum solar és el més bon desinfectant »[traducció de l’autor].[1]
Sembla difícil dissentir-hi. Si il·luminem la foscor,  i els racons mal il·luminats, dificultarem l’ocultació dels corruptes, els moviments clandestins i el frau. Per entendre’ns, els vampirs no suporten la llum del sol.Read More »

Govern obert: un país governat per ciutadans informats – Jordi Foz

governobertCiutadans informats i actius que deliberen i participen en el disseny (i en l’execució) de les polítiques públiques: aquesta és la clau de volta del Govern obert, l’objectiu últim de la creació dins del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència d’una Secretaria de Transparència i Govern Obert.

Un govern obert als ciutadans pot semblar una repte nou, però si ens hi fixem bé ens adonarem que ve d’antic. “Ciutadans”, “deliberació”, “participació” són paraules que associem a la nova política, però que tenen una llarga història, indissociables del concepte republicà de la política. Sí, quan els romans es referien a República es referien precisament a això: un estat governat per ciutadans virtuosos que prenen les decisions.

Read More »

La setena onada de l’Observatori de Govern Local: la transparència quotidiana – Esther Pano Puey

El proppassat mes de setembre, la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals iniciava una nova edició de l’Observatori de Govern Local, que serà ja la setena. De fet, el 2015 es compliran 10 anys d’un projecte que va arrencar amb el plantejament de reunir informació objectiva sobre el nivell municipal i posar-la a l’abast del món acadèmic, dels responsables municipals i de les institucions per tal d’aportar elements útils per a la gestió i també per a la creació de coneixement amb una metodologia empírica.Read More »